barbara "BABBO" heinonen

gallery/sfp-rkp-logo-4color-rgb
gallery/ironman

7

Om Babbo

Jag är gift och har fyra vuxna barn. Vi är en tvåspråkig familj. Utbildad jurist och ekonom.

 

I familjen finns företagarbakgrund. Idrott står mig varmt om hjärtat och jag kallar mig gärna Ironwoman. Jag har arbetat som fogde i Åbo och som specialmedarbetare vid försvarsministeriet och just nu är jag stadsdirektör i Mariehamn.

 

I Pargas stad har jag verkat både som fullmäktige- och styrelseordförande och som förtroendevald i Finlands kommunförbund, Egentliga Finlands förbund och en mängd olika åboländska samarbetsforum. Jag är med i ledningen för Östersjöfonden och Bärkraft där näringsliv och tredje sektor, landskap och stad förenar ansträngningarna för en renare Östersjö.

 

Andra beskriver mig gärna som en samarbetsvillig person, jag kan lyssna och förena. Jag har den kompetens, vilja, kraft och energi men också den empati och ödmjukhet som behövs för uppgiften.

"I min värld förenas ekonomi och goda kommunikationer med ren miljö, bra utbildning och mänsklig vård!"

Namn:        Heinonen Barbara

Födelseår:  1968

Valkrets:     Egentliga Finlands valkrets 
Hemort:      Pargas

Titel:           Stadsdirektör, Ironman

Epost:         barbara.heinonen@gmail.com

Tel:             +358 45 7539 2000

Medlem i Svenska Kvinnoförbundet

Some:         #iron(wo)man 

gallery/image
gallery/image